Chuẩn bị trước khi sanh

Những việc chuẩn bị thiết thực

Khoảng một tháng trước ngày sinh, bạn hãy kiểm tra xem đã có đủ mọi thứ cho em bé chưa và đi mua thực phẩm và những thứ thiết yếu để làm cho cuộc sống dễ chịu sau khi sinh.

(Xem chi tiết)

________________________________

Cho sau khi sanh

Trong trường hợp bạn chuyển dạ bất thình lình, chồng bạn có thể mang các vật dụng tới sau. Bệnh viện chắc có thể sẽ cung cấp tất cả những vật dụng cần thiết cho em bé trong thời gian bạn nằm viện.

(Xem chi tiết)

Placeholder image