Phòng khám Bs Nguyễn Thị Song Hà

Giá khám bệnh và dịch vụ

Khám bệnh:

 • Khám thai: 150.000 VNĐ
 • Khám phụ khoa: 150.000 VNĐ
 • Khám nhũ hoa: 150.000 VNĐ
 • Tư vấn khám Hiếm Muộn- Vô Sinh: 300.000 VNĐ

Siêu âm chẩn đoán:

 • Siêu Âm Độ Mờ Da Gáy Thai Nhi: 250.000 VNĐ
 • Siêu âm thai: 200.000 VNĐ
 • Siêu âm mầu thai: 300.000 VNĐ
 • Siêu âm phụ khoa: 200.000 VNĐ
 • Siêu âm bằng đầu dò qua ngã âm đạo: 200.000 VNĐ
 • Siêu âm tổng quát: 250.000 VNĐ
 • Siêu âm mầu vú: 250.000 VNĐ
 • Siêu hình thái học: 450.000 VNĐ
 • Siêu âm 4D: 450.000 VNĐ

Soi cổ tử cung tầm soát ung thư:

 • 200.000 VNĐ

Xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung:

 • Pap smear tầm soát ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm: 200.000đ
 • Pap nhúng dịch của Mỹ ( ThinPrep Liqui-Prep…) giá sẽ tương ứng với từng loại xét nghiệm

Tư vấn các biện pháp kế hoạch hóa gia đình như:

Placeholder image